אירתקא

חדשות אירתקא

חדשות אירתקא

הכשרת מלגאי שנה א'

3 יוני, 2020

בשנה א' למלגה, נדרשים המלגאים לעבור הכשרה לקראת ההתנדבות שעליהם לבצע במהלך שנות התואר והמלגה. מטרת ההתנדבות בחברה ובקהילה הינה לחשוף ולקדם ערכים של ערבות הדדית ומעורבות חברתית בקרב הסטודנטים.

לפני כחודש (בהמשך לחזרה הדרגתית לשגרה) - התחילו מלגאי שנה א' לפעול במסגרת ההכשרה. הסטודנטים קיבלו מידע וביצעו לומדות באמצעות מערכת למידה מרחוק אשר כללה רקע על המלגה, תכנים בנושא חשיבותה של התרומה לקהילה והכנה לקראת ההתנדבות בפועל.

בנוסף, סטודנטים רבים כבר התחילו להתנדב במקומות שונים, בין היתר ב: בתי ספר, גנים, עמותות, מחלקות רווחה, מרכזים קהילתיים, מתנ"סים, קופות חולים, מועצות מקומיות, תנועות נוער, בתי קשישים ועוד.

את ההתנדבות הם מבצעים בפרויקטים שונים, לרבות מיזמים שנוצרו כסיוע לנזקקים בעקבות תקופת הקורונה.